Hoogsensitief Coach - Tilburg

 

Voor ouders en leerkrachten.

Hoog sensitieve kinderen vallen op in het reguliere basisonderwijs. Dit komt voornamelijk omdat de manier van les geven niet aansluit bij hun behoeften. Een aantal voorbeelden:

  • Er wordt gewerkt in kleine groepjes in de klas. Daardoor zijn er ongeveer vijf groepjes leerlingen met verschillende dingen bezig. Hierdoor is het erg onrustig in een klas. Een hoog gevoelig kind kan zich dan moeilijk alleen op zijn eigen groepje/taak concentreren. Hij of zij ziet/hoort en of voelt letterlijk alle indrukken in de klas. Doordat er vroeger klassikaal les werd gegeven was er automatisch meer overzicht, rust en structuur.
  • Veel lesstof wordt niet meer visueel gemaakt.
  • In de klassen is het tegenwoordig vrij normaal dat er gewerkt/geleerd moet worden als er onrust is in de klas. Een hoog sensitief kind leert het best in een stille rustige omgeving.
  • Gevoelige kinderen pikken gevoelens op van de leerkracht en van andere kinderen in de klas. Daardoor kan een kind somber worden door een mede leerling. Ze komen daar uit zichzelf niet echt los van. Ze zullen het op hun manier wel aan geven, ik wil liever niet met die of die samen werken, of er naast zitten. Ze kunnen nog niet beargumenteren waar hun wens vandaan komt, waardoor ze soms bestempeld worden als zeurderig.

Hoog gevoelige kinderen en dyslextie

Het komt nogal eens voor dat hoog sensitieve kinderen moeite hebben met letters en cijfers. Op het moment dat ze echt hiaten laten zien, dan wordt er vaak een vorm van dyslextie of dyscalculie aangetoond.
Veel kinderen met dyslextie zijn beelddenkers. Je kunt beelddenkers herkennen door ze een vraag te stellen waar ze over na moeten denken. Bijvoorbeeld: Wat voor kleren had je gisteren aan? Waar ben je de laatste keer naar toe geweest op vakantie? Als kinderen op zo’n moment naar boven kijken, dan kun je er bijna zeker vanuit gaan dat het beelddenkers zijn.
Beelddenkers leren door de lesstof te visualiseren. Ze moeten letterlijk de woorden voor zich zien. Op zo’n moment dat ze dat kunnen dan vergeten ze het woord ook nooit meer, en kunnen ze het gebruiken als ze het nodig hebben. Er bestaan diverse lesmethodes op internet om kinderen die in beelden denken te begeleiden. Er zijn ook boeken te koop waarin complete lesprogramma’s voor kinderen staan, die u vrij eenvoudig thuis kunt gebruiken. De huidige lesprogramma’s op scholen zijn auditief (dmv luisteren) ingesteld, waardoor beelddenkers de aansluiting missen. Probeer dan als hoog sensitief kind in een drukke klas (waar ieder groepje iets anders aan het doen is), nog maar eens orde in je eigen hoofd te krijgen.

Zie voor meer informatie over de aangepaste lespakketten; www.ikleeranders.nl

Vriendjes en vriendinnetjes

Hoog sensitieve kinderen hebben vaak een of meer waardevolle vriendschappen. Dat is belangrijk voor hen. Probeer contact met andere kinderen te stimuleren, maar overdrijf niet. Ze hebben ook rust en tijd voor zichzelf nodig om zich weer over te kunnen geven aan contact met anderen.
 

Hoog sensitieve kinderen en hoog begaafde kinderen

Een veel gehoorde vraag is: Is mijn kind hoog begaafd of hoog sensitief. Daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. Er bestaan diverse psychologische testen om dit uit te zoeken. Als je je kind laat onderzoeken, zorg dan dat je iemand kiest waar je kind zich prettig bij voelt.
Het moeilijke is dat er ook een percentage kinderen is die hoog sensitief zijn en hoog begaafd. Vooral hoog sensitieve kinderen kunen hun hoog begaafdheid onderdrukken omdat ze niet anders willen zijn dan andere kinderen. Het zijn vaak beelddenkers (zie beelddenkers) waardoor er geen echte aansluiting is met de lesstof. Hierdoor gaan ze onder presteren, waardoor ze helaas werkjes krijgen onder hun niveau. Ze worden vervolgens niet uitgedaagd. Op zo’n moment kan een kind bijna niet anders dan “afwijkend” gedrag gaan vertonen in de klas. Het kind voelt zich niet begrepen. De lesstof is te simpel, hij krijgt geen verantwoordelijkheid, men snapt hem of haar niet.
Een kind dat hoog sensitief en hoog begaafd is, leeft vaak erg in zijn of haar hoofd. Het zijn echte denkertjes. Het is belangrijk dat ze meer hun hele lichaam gaan voelen. Vaak zullen ze koude handen en/of voeten hebben. Buiten zijn en sporten doet vaak wonderen. Een echte aanrader: laat kinderen touwtje springen! Daarmee voelen ze hun lichaam beter, waardoor ze toegankelijker worden voor contact met anderen.
 

In toenemende mate is er belangstelling om een lezing te houden op scholen, neem voor vragen vrijblijvend contact op.