Hoogsensitief Coach - Tilburg

 

Er zijn nu diverse mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen 

 

Vergoeding via werkgever

In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van begeleiding (coaching,  counselling of Bedrijfsmaatschappelijk Werk) voor hun werknemers te vergoeden.

Informeer hiernaar bij uw werkgever.

 

Vergoeding in onderwijssector

Mensen die in het onderwijs werken, kunnen een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

 

Vergoeding via PGB

Als u een Persoons Gebonden Budget heeft voor ondersteunende begeleiding individueel kunt hiervoor zorg inkopen bij hoogsentsitiefcoach. Het is dan ook mogelijk dat wij u aan huis bezoeken. U kunt een PGB aanvragen bij uw gemeente.